Aktuality

Žiadosť o aktualizáciu korešpondenčných údajov

         Žiadame podielnikov našej spoločností, ktorí zmenili v posledných rokoch svoje bydlisko, aby na náš mail palsdavidov@gmail.com oznámili svoju novú korešpondenčnú adresu. V posledných rokoch sa nám vracia stále viac nedoručených písomností a tiež aj neprevzatých finančných hotovostí, ktoré zasielame ako podiel na zisku. Spoločnosť má v súvislosti s touto agendou iba zbytočné finančné výdavky.     

      Ďakujeme za pochopenie


Ponuka na odpredaj podielov

        Prosíme podielnikov, ktorí majú záujem odpredať svoj podiel na nehnuteľnostiach v našej spoločností, aby svoj zámer oznámili buď písomne na adresu (Davidov 182, 093 03 Vranov), alebo na mail spoločnosti (palsdavidov@gmail.com).